Uppskjuten start…

Angående min ide att det skulle vara snöfritt till helgen är bara att glömma då det vräkt ner hela natten! Antagligen är det ca 3-4 dm snö nu runt åarna så vi siktar på nästa helg den 29-30 mars för att vara säker på isfria åar!

Angående Håbos kraftverksplaner i Lungsjöån så planeras det att bli huvudförhandlingar i september efter senaste brevet från MMD.

Alla ni som observerar Utter, Smålom och andra känsliga arter i Lungsjöån rapporterar det till mig med datum och tid så vi kan påvisa för MMD att vi har rödlistade arter som trivs i ån…

 

 

Upplagd av Jonas Hagborg kl 08:23


Senaste nytt


Bloggen
2 Jan 2019

Bloggen sköts nu via Facebook

Klicka här för att komma till Borrsjöån & Lungsjöån Fly Fishing Club Facebooksida! Nu kan alla medlemmar dela med sig av sina upplevelser från åarna och fler bra tips komma snabbare till nytta så fisketuren blir ännu mer lyckad…  

Till bloggen!