Lungsjöån blir vildöringens å…

Idag hade jag ett möte med Länsstyrelsen Dalarna för att diskutera framtidsplanerna för Lungsjöån.

Lungsjöån har ett stort behov av återställning efter flottningen på 50-60 talet då dom sprängde bort alla storstenar i ån och rensade flera kilometer av vackra strömmar som blev till grunda stryk. Länsstyrelsen och kommunerna(Rättvik, Falun, Leksand, ån rinner igenom dessa) är väldigt intresserade att återskapa ett levande öringsvatten igen.

Det som vi kom fram till var att Lungsjöån fortskrider som klubbvatten i framtiden. Ett storskaligt restaureringsarbete (ca 5 km) sker i länsstyrelsens regi, enda kraven var att isättning av fisk upphör och att fiskhindret tas bort. Fria vandringsvägar ner till Marnäsån.

Länsstyrelsen vart jätteglada över mitt beslut som fiskerättsägare och sätter nu upp Lungsjöån som prio 1 på deras åtgärdslista. Ett starkt bevarandeskydd växer då fram runt ån där bl.a. kraftverksbyggen får otroligt svårt att få fäste.

Lungsjöån kommer nu enligt mig att lätt klara god ekologisk status med dessa restaureringsåtgärder och med en vattenreglering som i framtiden sköts.

Jag tror att detta kommer bli ett fantastiskt lyckat projekt där vi får uppleva en härlig resa där vi inom några år har ett starkt bestånd av endast naturligt producerad öring.

Nästa år sker projektering av arbetet och året därefter börjar förhoppningsvis restaureringen. Nya kilometerlånga spännande och vackra fiskesträckor bildas med ett strömfiske som vi tidigare saknat p.g.a slätstrukna strömsträckor.

Jag var tydlig att regleringsdammen i Långsjön(uppström) får en mätteknik som mäter vattengenomsläpp där ”svaga länken” tidigare varit.

Det känns självklart att återbygga Lungsjöån och att åter få en stark naturlig öringstam som min tanke var när jag startade mitt arrende 2003.

Tätheten av dagens inplanterade öringar(0,7-1,5 kg) kommer att minska om 2-3 år och istället byggs ett naturligt bestånd upp. Inom några år kommer Lungsjöån inhysa ett naturligt bestånd av fin öring i ett då levande strömvatten.

Restaureringen gör att åns strömmande partier får mer djup samt ett rikare insektsliv. Naturliga öringar på 1,5 -2 kg har tidigare funnits i ån så den har verkligen potential. Jag tror att den kan bli en av Sveriges finaste naturliga öringsåar inom en snar framtid….

Borrsjöån fortskrider som vanligt i samma riktning som tidigare år, nu har vi en riktigt spännande framtid framför oss!

Upplagd av Jonas Hagborg kl 08:18


Senaste nytt


Bloggen
2 Jan 2019

Bloggen sköts nu via Facebook

Klicka här för att komma till Borrsjöån & Lungsjöån Fly Fishing Club Facebooksida! Nu kan alla medlemmar dela med sig av sina upplevelser från åarna och fler bra tips komma snabbare till nytta så fisketuren blir ännu mer lyckad…  

Till bloggen!